Over deze RoG Community

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
Over deze RoG Community

We willen het principe van Regie op Gegevens mogelijk maken. Dat doen we door - samen met publieke, private en maatschappelijke partijen - te ontdekken hoe het vrije verkeer van persoonlijke gegevens onder regie van de burger plaats moet gaan vinden, en wat er nodig is om met vertrouwen aan het digitale verkeer deel te kunnen en te willen nemen. Lees hier meer over het Programma Regie op Gegevens.

Binnen deze community bouwen we een netwerk van mensen die (online en offline) met elkaar verbonden zijn en samenwerken en samenkomen om kennis te delen, nieuwe kennis te ontwikkelen en van elkaar te leren - om het principe van Regie op Gegevens duurzaam mogelijk te maken.

Samen kom je verder
We leren in de praktijk over wat er nodig is, wat werkt en wat niet. Rondom een thema, sector of ‘life event’ kunnen meerdere initiatieven ontstaan. Onder het motto ‘Samen kom je verder’ verbinden wij initiatieven die de ontsluiting van dezelfde gegevens nastreven en/of binnen dezelfde thematiek actief zijn om van elkaar te leren en de slagkracht van initiatieven te vergroten.

Wat we doen
De community is de plaats waar we kennis met elkaar delen, nieuwe kennis creëren, beschikbare kennis borgen en hergebruiken, vraagstukken ophalen en samen ontdekken wat er nodig is voor een veilig en betrouwbaar verkeer van persoonlijke gegevens.

We signaleren kansen en zoeken de verbinding met andere communities en kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken. We stimuleren samenwerkingsverbanden om samen te leren en sneller tot resultaat te komen. We organiseren meet-ups. We monitoren en delen ontwikkelingen. En de community biedt hulp. Dilemma’s en vraagstukken kunnen uitgewerkt en getoetst worden. Wanneer de community geen antwoord biedt, kunnen wij onderzoek faciliteren om generieke vraagstukken op te lossen.

Binnen deze online ROG community kun je met anderen in gesprek gaan, heb je toegang tot een kennisbank en expert netwerken, kun je kennis delen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen.

Welkom
Ben je (in)direct betrokken bij initiatieven op het gebied van Regie op Gegevens, binnen het publieke, private en/of maatschappelijke domein? Word onderdeel van onze RoG community en bouw mee aan Regie op Gegevens!

Contact
Heb je vragen of interesse om een samenwerkingsinitiatief binnen onze community te starten, neem dan contact op met:
Sanne Giesen

Het programma Regie op Gegevens (RoG) werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.